Salonshop.eu tiek izmanotas sīkdatnes, lai piedāvātu Jums labāko lietotāju pieredzi vai pirkšanas pieredzi. Turpinot jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. VAIRĀK INFORMĀCIJAS.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOSACĪJUMI UN SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

 • Interneta veikala www.salonshop.eu (turpmāk tekstā – Interneta veikals) atbildīgais personas datu pārzinis ir uzņēmums "Salonshop Baltic" AS, juridiskā adrese Valgevase 13, Tallina 10414, reģistrācijas numurs 10205387, tālrunis +372 677 7328, e-pasta adrese: info@salonshop.eu (turpmāk tekstā: Pārdevējs).

PERSONAS DATU APSTRĀDE UN IZMANTOŠANA

 • Personas dati, ko Klients iesniedzis Pārdevējam, tiek ievadīti interneta veikala datu bāzē un izmantoti pārdošanas līguma izpildei, pakalpojumu turpmākai attīstībai un personalizācijai.
 • Datu apstrādātājs var apstrādāt šādus personas datus:

           - Vārds, uzvārds
           - Dzimšanas datums
           - Tālruņa numurs
          - E-pasta adrese
          - Piegādes adrese
          - Norēķinu konta numurs
          - Maksājumu kartes dati

 • Klienta ievadītie personas dati netiek izpausti trešajām personām, ja vien tas neizriet no Klienta izvēlētā pasūtījuma piegādes veida un likumā paredzētajiem gadījumiem.
 • Pārdevējs ir personas datu atbildīgais pārzinis, kas nepieciešamos personas datus maksājumu veikšanas nolūkos pārsūta pilnvarotajam datu apstrādātājam uzņēmumam "Montonio Finance" UAB.
 • Šifrēta datu saziņa, veicot norēķinus ar bankām, nodrošina Klienta personīgo bankas identifikatoru drošību, un Pārdevējs tiem nevar piekļūt.
 • Pārdevējs patur tiesības nosūtīt uz Klienta e-pasta adresi informāciju par saviem un savu partneru jaunajiem produktiem un akciju piedāvājumiem tikai tad, ja Klients ir izteicis šādu vēlmi un piekritis saņemt tiešā pasta paziņojumus.
 • Klients jebkurā laikā var atteikties no piedāvājumiem un jaunumiem, kas tiek sūtīti tiešā pasta paziņojumos, par to informējot Pārdevēju pa e-pastu vai sekojot piedāvājumu e-pasta vēstulē sniegtajiem norādījumiem.

PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

 • Personas dati tiek apstrādāti ar klientu noslēgtā līguma izpildei.
 • Personas datu apstrāde tiek veikta juridisko saistību izpildei.
 • Datu apstrāde tiek veikta ar klienta piekrišanu nosūtīt informatīvu vēstuli.

PERSONAS DATU GLABĀŠANA

 • Kā datu apstrādātājs AS “Salonshop Baltic” glabā personas datus atkarībā no apstrādes mērķa, bet ne ilgāk kā 7 gadus.
 • To klientu, kas veikuši pirkumu kā interneta veikala viesi, personiskie un pirkuma dati tiek glabāti 3 gadus no pirkuma veikšanas datuma.
 • Slēdzot interneta veikala lietotāja klienta kontu, personas dati tiek dzēsti (izņemot gadījumā, ja dati ir jāsaglabā grāmatvedības nolūkā).
 • Pēc minēto termiņu iestāšanās personas dati tiek automātiski dzēsti vai tiek padarīti anonīmi.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

 • Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un ar tiem iepazīties.
 • Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par viņa personas datu apstrādi.
 • Datu subjektam ir tiesības papildināt vai labot neprecīzus datus.
 • Ja datu apstrādātājs apstrādā datu subjekta personas datus, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, tad datu subjektam ir tiesības savu piekrišanu jebkurā laikā atsaukt.
 • Lai izmantotu šīs tiesības, datu subjekts var vērsties pie interneta veikala klientu atbalsta, rakstot uz e-pasta adresi info@salonshop.eu

PERSONAS DATU DROŠĪBA UN PIEKĻUVE DATIEM

 • Personas dati tiek glabāti uzņēmuma “Zone” serveros, kas atrodas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu teritorijā. Datus var pārsūtīt uz valstīm, kuru datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija ir atzinusi par atbilstošu, kā arī uz ASV uzņēmumiem, kas pievienojušies Privacy Shield datu drošības sistēmai.
 • Piekļuve personas datiem ir nodrošināta interneta veikala darbiniekiem, lai risinātu ar interneta veikala lietošanu saistītos tehniskos jautājumus un sniegtu atbalstu klientiem.
 • Interneta veikals īsteno atbilstošus fiziskos, organizatoriskos un IT drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas izdzēšanas, pazaudēšanas, sagrozīšanas, tiem neatļautas piekļuves vai publiskošanas.
 • Personas datu nosūtīšana interneta veikala personas datu apstrādātājiem (piemēram, transporta un datu mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem) notiek uz līgumu pamata, kas noslēgti starp interneta veikalu un apstrādātājiem. Pilnvarotajiem apstrādātājiem ir pienākums nodrošināt atbilstošus drošības pasākumus personas datu apstrādei.
 • Personas datu pārsūtīšana pilnvarotajiem interneta veikala apstrādātājiem (piemēram, transporta un datu mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem) notiek, pamatojoties uz pilnvaroto apstrādātāju un interneta veikala noslēgtajiem līgumiem. Pilnvarotajiem apstrādātājiem ir pienākums nodrošināt atbilstošus drošības pasākumus personas datu apstrādei.

PERSONAS DATU DZĒŠANA UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA

 • Lai dzēstu personas datus, jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu: info@salon24.eu. Uz pieteikumiem par datu dzēšanu atbilde tiek sniegta ne vēlāk kā 7 dienu laikā. Pēc pieteikuma apstiprināšanas personas dati tiek dzēsti, ja vien to saglabāšanai nav pamatota iemesla.
 • Ar personas datu apstrādi saistītu strīdu gadījumā Klientam ir tiesības sazināties ar Pārdevēju pa e-pastu: info@salonshop.eu, kā arī vērsties Datu aizsardzības inspekcijā (https://www.aki.ee/et) vai tiesā.

SĪKDATNES

 • Interneta veikals izmanto sīkdatnes, lai mājaslapas lietošanu padarītu ērtāku. Sīkdatne ir neliels teksta fails, kuru interneta pārlūks automātiski saglabā Klienta izmantotajā ierīcē. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai apkopotu informāciju par to, kā Klients izmanto Interneta veikalu.
 • Interneta veikalā tiek izmantotas seansa un pastāvīgās sīkdatnes.
 • Tiek uzskatīts, ka Klients piekritis sīkdatnēm, ja viņa interneta pārlūka iestatījumos sīkdatnes ir atļautas.
 • Klients var dzēst un/vai bloķēt savās ierīcēs saglabātās sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus. Ja sīkdatnes netiek izmantotas, Interneta veikala funkcionalitāte var būt ierobežota.
 • Papildus sīkdatnēm Interneta veikals apkopo un analizē anonīmu tīmekļa statistiku, šim nolūkam izmantojot pikseļu un analīzes programmatūras Google Analytics rīkus.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

 • Šie datu aizsardzības nosacījumi ir izstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Igaunijas Republikas Personas datu aizsardzības likumu un Igaunijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem.
 • Datu apstrādātājam ir tiesības daļēji vai pilnībā mainīt datu aizsardzības nosacījumus, informējot datu subjektus par izmaiņām ar mājaslapas www.salon24.eu starpniecību.