Mūsų svetainėje naudojami slapukai, siekiant užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę ir geriausius pasiūlymus. Patvirtinkite, kad sutinkate su salonshop.eu slapukų naudojimo politika. Daugiau informacijos.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS IR SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 • El. parduotuvės www.salonshop.eu (toliau vadinama: „el. parduotuvė“) duomenų valdytojas yra bendrovė „Salonshop Baltic AS“, juridinis adresas Valgevase 13 Talinas 10414, registro kodas 10205387, telefonas +372 677 7328, el. pašto adresas info@salonshop.eu (toliau: „Pardavėjas“).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR NAUDOJIMAS

 • Pardavėjui pateikti Kliento asmens duomenys yra įvedami į el. parduotuvės duomenų bazę ir naudojami pardavimo sutarčiai vykdyti, tolesniam paslaugų tobulinimui ir personalizavimui.
 • Duomenų tvarkytojas gali tvarkyti šiuos asmens duomenis:

           - Vardas ir pavardė
           - Gimimo data
           - Telefono numeris
          - El. pašto adresas
          - Pristatymo adresas
          - Einamosios sąskaitos numeris
          - Mokėjimo kortelės duomenys

 • Kliento įvesti asmens duomenys neatskleidžiami trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Kliento pasirinktas užsakymo pristatymo būdas ir teisės aktuose nurodytais atvejais.
 • Pardavėjas yra asmens duomenų valdytojas, kuris asmens duomenis, reikalingus mokėjimams atlikti, perduoda duomenų tvarkytojui „Maksekeskus AS“.
 • Šifruotas duomenų perdavimas bankams mokant už pirkinius užtikrina Kliento asmeninių banko rekvizitų saugumą; Pardavėjas prieigos prie jų neturi.
 • Pardavėjas pasilieka teisę siųsti informaciją apie savo ir partnerių naujus produktus ir reklaminius pasiūlymus Kliento el. pašto adresu tik tuo atveju, jei Klientas yra išreiškęs norą gauti tiesioginius pranešimus paštu.
 • Pirkėjas gali bet kada atsisakyti el. paštu siunčiamų pasiūlymų ir naujienlaiškių pranešdamas apie tai el. laišku arba pasinaudodamas el. laiške pateikta specialia nuoroda.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

 • Asmens duomenys yra tvarkomi siekiant įvykdyti su klientu sudarytą sutartį.
 • Asmens duomenys yra tvarkomi su tikslu vykdyti teisines prievoles.
 • Duomenys tvarkomi klientui sutikus išsiųsti naujienlaiškį.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

 • Duomenų tvarkytoja įmonė „Salonshop Baltic AS“ asmens duomenis saugo priklausomai nuo duomenų tvarkymo tikslo, bet ne ilgiau kaip 7 metus.
 • Internetinės parduotuvėje apsilankiusių pirkėjų asmens ir pirkimo duomenys saugomi 3 metus po pirkimo.
 • Uždarius internetinės parduotuvės kliento paskyrą, asmens duomenys yra ištrinami (išskyrus atvejus, kai duomenis būtina saugoti buhalterinės apskaitos tikslais).
 • Pasibaigus šiems terminams, asmens duomenys automatiškai ištrinami arba anonimizuojami.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 • Duomenų subjektas turi teisę prieiti prie savo asmens duomenų ir su jais susipažinti.
 • Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą.
 • Duomenų subjektas turi teisę papildyti arba ištaisyti netikslius duomenis.
 • Jeigu duomenų valdytojas tvarko duomenų subjekto asmens duomenis duomenų subjekto sutikimo pagrindu, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą.
 • Norėdamas pasinaudoti šia teise, duomenų subjektas gali kreiptis į elektroninės parduotuvės klientų aptarnavimo tarnybą info@salonshop.eu

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR PRIEIGA PRIE DUOMENŲ

 • Asmens duomenys saugomi „Zone“ serveriuose, esančiuose Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės šalių teritorijoje. Duomenys gali būti perduodami šalims, kurių duomenų apsaugos lygį Europos Komisija įvertino kaip tinkamą, ir JAV įmonėms, kurios yra susijusios su „Privacy Shield“ sistema.
 • Internetinės parduotuvės darbuotojai gali prieiti prie asmens duomenų, kad išspręstų techninius su internetinės parduotuvės naudojimu susijusius klausimus ir teiktų klientų aptarnavimo paslaugas.
 • Internetinė parduotuvė įgyvendina tinkamas fizines, organizacines ir IT saugumo priemones, kad apsaugotų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo ar neteisėtos prieigos ir atskleidimo.
 • Asmens duomenis perdavus internetinės parduotuvės duomenų tvarkytojams (pvz., transporto paslaugų teikėjui ir duomenų talpinimo paslaugų įmonėms), jų tvarkymas vyksta remiantis sutartimis, sudarytomis tarp internetinės parduotuvės ir duomenų tvarkytojo. Įgalioti duomenų tvarkytojai privalo užtikrinti tinkamas asmens duomenų tvarkymo apsaugos priemones.
 • Asmens duomenų perdavimas įgaliotiems internetinės parduotuvės tvarkytojams (pvz., transporto paslaugų teikėjui ir duomenų talpinimo paslaugų teikėjui) vyksta remiantis sutartimis, sudarytomis su internetine parduotuve ir įgaliotais tvarkytojais. Įgalioti duomenų tvarkytojai privalo užtikrinti tinkamas asmens duomenų tvarkymo apsaugos priemones.

ASMENS DUOMENŲ IŠTRYNIMAS IR GINČŲ SPRENDIMAS

 • Norėdami ištrinti asmens duomenis, turite pateikti Pardavėjui prašymą el. paštu info@salon24.eu. Į prašymą ištrinti duomenis atsakoma ne vėliau kaip per 7 dienas. Patenkinus prašymą, asmens duomenys yra ištrinami, išskyrus atvejus, kai yra teisėtas poreikis tokius duomenis saugoti.
 • Jei kyla su asmens duomenų tvarkymu susijusių ginčų, Klientas turi teisę susisiekti su Pardavėju el. paštu info@salonshop.eu arba kreiptis į Duomenų apsaugos inspekciją (https://www.aki.ee/et) arba teismą.

SLAPUKAI

 • Internetinė parduotuvė naudoja slapukus, kad užtikrintų geresnę vartotojo patirtį. Slapukas yra mažas tekstinis failas, kurį naršyklė automatiškai išsaugo naudotojo naudojamame įrenginyje. Slapukai naudojami rinkti informaciją, kaip Klientas naudojasi Internetine parduotuve.
 • Internetinėje parduotuvėje naudojami seanso ir nuolatiniai slapukai.
 • Laikoma, kad lankytojas sutinka su slapukais, jei jo naršyklės nustatymuose slapukai yra leidžiami.
 • Klientas gali ištrinti ir (arba) užblokuoti savo įrenginiuose saugomus slapukus pakeisdamas savo naršyklės nustatymus. Jei slapukai nenaudojami, Internetinės parduotuvės funkcijos gali būti ribotos.
 • Be slapukų, Internetinė parduotuvė renka ir analizuoja anoniminę žiniatinklio statistiką naudodama žymas ir analitinės programinės įrangos „Google Analytics“ įrankius.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Šios duomenų apsaugos sąlygos parengtos remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Estijos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktai.
 • Duomenų tvarkytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti duomenų apsaugos sąlygas, apie pakeitimus pranešdamas duomenų subjektams interneto svetainėje www.salonshop.eu.